„Za życiem”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy:

  • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy,
  • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnoprawności do podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

Celem oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju oraz odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb; zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym, które można określić w trakcie diagnozy funkcjonowania dziecka, i warunków, w jakich się ono rozwija; ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami; wczesna– kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka.

Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ośrodek może zorganizować dla dzieci objętych programem „Za życiem” wynosi 5 godzin tygodniowo.

W miesiącu grudniu 2017 roku do projektu zrekrutowano już 41 dzieci, przeprowadzono 110 godzin zajęć specjalistycznych, tj.:

  • zajęcia logopedyczne- 17 godz.
  • zajęcia z pedagogiem- 37 godz.
  • zajęcia z psychologiem- 27 godz.
  • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej- 24 godz.
  • rehabilitacja- 3 godz.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021.

Zajęcia są bezpłatne. Informacje pod numerem telefonu: 81 468 89 45 lub na stronie Ośrodka:  www.sosw.eu

Fotogalerie z realizacji programu:
– dogoterapia
– logopedia
– sensoplastyka
– SI
– terapia pedagogiczna
– terapia psychologiczna
– terapia ręki
– usprawnienia ruchowe
– wykłady

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook