Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, poprawę umiejętności chwytu, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Metoda ta polega również na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu dzięki nim różnych kształtów, struktur, materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim zaś służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Zajęcia są skierowane w szczególności do uczniów, którzy wykazują:

  • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie);
  • trudności w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, wycinanie);
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (ubieranie, wiązanie, zapinanie guzików);
  • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyn górnych (podwyższone lub obniżone napięcie);
  • kłopoty ze współpracą obu rąk, wyłączanie jednej ręki;
  • niechęć do dotykania niektórych faktur.

Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych dostosowanych do stanu sprawności dziecka. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się drobny sprzęt terapeutyczny (pomoce sensoryczne, opaska grafomotoryczna, układanki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy). W czasie terapii angażuje się całe ciało dziecka ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania motoryki małej.

 

   

Podczas zajęć wykorzystywane są również elementy sensoplastyki i piaskoterapii.