Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.
Oddziaływania te mają na celu:
– korygowanie zaburzeń mowy
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
– wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej
– wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
– stwarzanie możliwości porozumiewania się uczniom, którzy nie są w stanie posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna)
Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
– logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
– masaż logopedyczny
– elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskej
– program językowych ćwiczeń słuchowych Słucham i uczę się mówić E. Wianeckiej,
J. Cieszyńskiej
– komunikacja alternatywna i wspomagająca (PCS, LetMeTalk)
Podczas terapii wykorzystywane są profesjonalne programy multimedialne:
Logopedia – program wspierający terapię najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Eduterapeutica Logopedia – program terapeutyczny do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy,
Mówiące obrazki – logopedyczne gry i zabawy, które kształcą umiejętność rozróżniania dźwięków,
Logo gry – program pozwalający ćwiczyć rytmikę mowy, modulację głosu i intonację oraz wydłużanie fazy wydechowej,
Zabawy słowem cz. 1 i cz. 2 – program wspierający podnoszenie sprawności językowej oraz pomoc dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy,
Obrazkowy słownik tematyczny – aplikacja dająca możliwość posługiwania się słowem i rozwijania zdolności komunikacyjnych dziecka,
Wspomaganie rozwoju – seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka,
Inne programy multimedialne – uatrakcyjniające żmudną naukę mowy, zachęcające dziecko do wokalizacji, pobudzające do mówienia.