Szkoła Podstawowa

               W ramach szkoły podstawowej funkcjonują dwie klasy łączone: I –II – III i V-VI. W klasach uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i sprzężeniami typu: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod: P. Domana, Knilla, Dobrego Startu, Weroniki Sherborne, metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz metody zabawowe i aktywizujące. Uczniowie korzystają z różnorodnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Największą popularnością cieszą się tablica interaktywna i tablety. Uczniowie nabywają nowe wiadomości i umiejętności nie tylko podczas zajęć w sali lekcyjnej, w ramach zajęć dydaktycznych chodzą na spacery  do różnych środowisk, jeżdżą na wycieczki krajoznawcze,  na zielone szkoły,  chodzą do biblioteki miejskiej, do kina i do teatru. Biorą udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Zespół I -III

Zespół IV -VI