Stowarzyszenie

                          STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OŚRODKA                            działające przy SOS-W im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.

 Regon: 060482392 NIP: 712 317 51 72 KRS: 0000328533                                                Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka                                                                        ul. C. K. Norwida 4, 21-040 Świdnik

                  Stowarzyszenie powstało w dniu 30.03.2009 r. powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Działania te mają na celu towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w życiu.

Aktywnie współpracuje także z otoczeniem osób niepełnosprawnych, by twórczo inspirować świat osób pełnosprawnych tak, aby te dwa światy, mogły stać się jednym. Stowarzyszenie podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym itp. mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób pełno –            i niepełnosprawnych.                                                                                                                                                           Jest organizacją otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglądach, które pragną się włączyć w realizację celów Stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do wspierania osób niepełnosprawnych w każdym wieku.

Celami Stowarzyszenia są:

  1. Promocja i rozwój Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku w środowisku lokalnym.
  2. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich aktywizacji i integracji społecznej.
  3. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, a także wspomaganie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.
  5. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. Wspomaganie w rozbudowie i modernizacji bazy lokalowej i infrastruktury ośrodka oraz jego wyposażenia.
  7. Udzielanie wsparcia innym osobom zagrożonym marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych oraz inicjatyw społecznych
2. Współpracę z instytucjami i organizacjami w tym: organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami, funduszami i stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie edukacji społecznej, kulturalnej i przyjętych celów działania.
3. Współorganizowanie i organizowanie imprez i akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
4. Prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi
5. Współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu.
6. Organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych.
7. Prowadzenie i zakładanie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.
Organizujemy między innymi:
Obchody światowych Dni Autyzmu- imprezy integracyjne dla uczniów oraz nauczycieli z placówek z terenu miasta Świdnika
Imprezy integracyjne Pożegnanie Lata- dla uczniów ze szkół, przedszkoli z naszego miasta oraz seniorów z Dziennego Centrum Aktywności
Realizujemy między innymi projekty Kolorowa Akademia i projekt Stokrotka
Finansujemy zakup książek oraz nagród rzeczowych dla najlepszego ucznia i czytelnika naszej szkoły

Na terenie SOS-W działa punkt konsultacyjny , w którym pełnią dyżury nauczyciele specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

Numer konta bankowego

 

 

85 2030 0045 1110 0000 0420 9830

 

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook