O nas

                   Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Reforma oświatowa z 1999 r. zmieniła strukturę organizacji placówki i aktualnie w ramach Ośrodka funkcjonują 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 3-letnie Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Internat.
10 maja 2001 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Patronem placówki został Henryk Sienkiewicz.
11 maja 2006 roku nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru.


Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem.
W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.
Ośrodek zatrudnia:
Nauczycieli: edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego matematyki, chemii, fizyki, geografii, przyrody, biologii, informatyki, plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wdż, katechetów, bibliotekarza
Psychologa i pedagoga
Doradcę zawodowego
Specjalistów: logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii metodą Tomatisa, terapii metodą Biofedbacka, integracji polisensorycznej, technik szybkiego czytania, dogoterapii, choreoterapii, ruchu rozwijającego, rehabilitanta.
Nasza misja:
Jesteśmy szkołą która:
• Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
• Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
• Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
• Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.
Wizja Placówki:
• Pragniemy, aby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
• Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.
Koncepcja pracy Ośrodka (28kB).