Klub twórczego rękodzieła

 

W roku szkolnym 2013/2014 realizowane były założenia innowacji pedagogicznej: „Klub twórczego rękodzieła – wykorzystanie materiałów ekologicznych i surowców wtórnych”.

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej podjęte zostały następujące działania:

I. Warsztaty rękodzielnicze dla uczniów Gimnazjum Specjalnego

Program zajęć skierowany był do uczniów klas I – III Gimnazjum Specjalnego z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym       i znacznym, którzy przejawiają zainteresowania pracami ręcznymi. Założeniem warsztatów było tworzenie wyrobów artystycznych głównie z materiałów naturalnych i surowców wtórnych. Podstawowymi środkami dydaktycznymi były m.in. makulatura, butelki szklane i plastikowe, pudełka, rolki, sznurek, zakrętki. Wykorzystano również materiały naturalne (piasek, gałązki, kamyki, muszelki, piórka, liście, nasiona) oraz inne, powszechnie dostępne materiały gospodarstwa domowego. Podczas zajęć zastosowane były również tradycyjne plastyczne środki dydaktyczne np. kredki, farby, bibuła, plastelina, kleje, ale ich wykorzystanie związane było z potrzebą dekoracji powstałych prac lub łączenia elementów.

Jesienne drzewko – prace            z wykorzystaniem łupin po pistacjach
Zwierzęta – wykorzystanie plastikowych butelek i wytłaczanek po jajkach
Baranki – prace z wykorzystaniem wełny i sznurka
Prace rękodzielnicze z wykorzystaniem gazetowych rurek
Dekoracje świąteczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych i artykułów gospodarstwa domowego

II. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem                 „Coś z niczego”

                    W konkursie udział wzięli uczniowie z 16 placówek oświatowych Powiatu Świdnickiego i miasta Świdnika. Jego zasadniczym celem było kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego poprzez zachęcanie do ponownego wykorzystania materiałów naturalnych i surowców wtórnych w pracach plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 256 prac plastycznych (prace płaskie i przestrzenne) wykonanych pod kierunkiem 56 nauczycieli, instruktorów / rodziców. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 26 kwietnia 2013 roku w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, wyróżnienia, dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu ekologicznego.

Prace uczniów klas I-III
Prace uczniów klas IV- VI
Prace uczniów klas IV-VI

III. Wystawa prac uczestników Klubu twórczego rękodzieła w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej  w Świdniku

                   Otwarcie wystawy prac rękodzielniczych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odbyło się 7 czerwca 2013 roku o godz. 10.30 w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku. Eksponowane prace wykonane były przez uczestników „Klubu twórczego rękodzieła”. W prace rękodzielnicze wdrożyli się również inni uczniowie szkoły, dlatego podczas wystawy można było oglądać również ich prace. Wszystkie zaprezentowane prace wykonane zostały z materiałów naturalnych i surowców wtórnych.

Na otwarcie wystawy zaproszono klasy, które wykazały największą aktywność w konkursie „Coś z niczego”.

Podczas otwarcia wystawy zaprezentowano publikację „Rękodzieło dla małych i dużych” – poradnik dla nauczycieli przedstawiający wybrane prace rękodzielnicze.

Wystawa trwała do 13 czerwca 2013 r.

Prace rękodzielnicze o tematyce wiosennej
Prace rękodzielnicze o tematyce zimowej
Przedmioty dekoracyjne

IV. Publikacja prac rękodzielniczych z wykorzystaniem materiałów naturalnych i surowców wtórnych pt.: „Rękodzieło dla małych i dużych”

                Wszystkie etapy powstawania prac rękodzielniczych, jak również ich wytwory rejestrowane były aparatem fotograficznym. W rezultacie realizacji tych zajęć powstał więc zbiór pomysłów na prace rękodzielnicze w formie publikacji pt.: „Rękodzieło dla małych i dużych”. Książka zawiera głównie pomysły proekologiczne, realizujące ideę recyklingu. Pokazuje w jaki sposób wykorzystać stare, pozornie zużyte przedmioty do wykonania ciekawych upominków i dekoracji. Podstawowym komponentem proponowanych prac są bowiem materiały naturalne, surowce wtórne oraz inne powszechnie dostępne materiały gospodarstwa domowego.Konkretne prace zostały przypisane poszczególnym porom roku i mają różny poziom trudności wykonania. Publikacja zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku, wzbogacone ilustracjami przedstawiającymi poszczególne etapy pracy.

Okładka książki „Rękodzieło dla małych i dużych”

Ponadto w II semestrze zorganizowano dwa spotkania warsztatowe dla nauczycieli, podczas których odbyła się ekspozycja prac z wykorzystaniem materiałów naturalnych i surowców wtórnych:

V. Warsztaty rękodzielnicze dla nauczycieli

 • 18.03.2013 r. „Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze”

           W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z nowymi technikami tworzenia ozdób wielkanocnych z wykorzystaniem naturalnych materiałów i surowców wtórnych. Zajęcia warsztatowe poprzedzone były ekspozycją prac rękodzielniczych. Uczestnicy mieli także możliwość samodzielnego wykonania wybranych prac.

 • 27.05.2013 r. „Wiosenne kwiaty – warsztaty rękodzielnicze”

Warsztaty poświęcone były wykonywaniu wiosennych kwiatów. W spotkaniu udział wzięło 12 nauczycieli. Podstawowym celem zajęć było zapoznanie zainteresowanych z pomysłami na wykorzystanie niekonwencjonalnych, prostych materiałów do wykonania wiosennych bukietów. Techniki rękodzielnicze zastosowane podczas zajęć nie wymagały specjalnych uzdolnień, zakładały wykorzystanie niedrogich, ogólnodostępnych materiałów. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach wykazali się dużą aktywnością podczas zajęć. Wiedzę i umiejętności zdobyte na warsztatach uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej pracy na zajęciach praktycznych z uczniami.

Podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznej

Realizacja innowacji przyniosła wiele pozytywnych efektów dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego.                           Korzyści dla uczniów:                                                                                                                                                            

 • Możliwość tworzenia przedmiotów dekoracyjnych „przyjaznych dla środowiska”;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych, doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych;
 • Możliwość wyciszenia negatywnych emocji, odprężenia i relaksu;
 • Osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości manualnych i twórczych;
 • Promowanie własnych prac rękodzielniczych w środowisku lokalnym.

Korzyści dla szkoły:

 • Stworzenie okazji do nawiązania współpracy z instytucjami oświatowymi i władzami lokalnymi (szkoły podstawowe, placówki specjalne, Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Świdniku)
 • Promowanie idei proekologicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Korzyści dla środowiska lokalnego:

 • Inspirowanie kadry pedagogicznej, instruktorów i rodziców do tworzenia prac rękodzielniczych z wykorzystaniem materiałów naturalnych i surowców wtórnych.

Instytucje, które udzieliły wsparcia finansowego w realizacji innowacji pedagogicznej:

 • Starostwo Powiatowe w Świdniku
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Fundacja Orange.

Osoby odpowiedzialne za realizację innowacji pedagogicznej:

 • Karolina Wiśniewska
 • Katarzyna Kutrzepa