Internat

            Internat w SOS – W im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną. Przeznaczony jest dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną mieszkających poza miastem Świdnik.

Pobyt w Internacie umożliwia dzieciom nawiązanie prawidłowych i trwałych relacji z rówieśnikami, uczy samodzielności, akceptacji i współdziałania w grupie, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.W Internacie funkcjonują dwie grupy wychowawcze, w których całodobową opiekę sprawują wychowawcy poszczególnych grup, wspomagani przez fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka). Celem działalności wychowawczo – opiekuńczo – rewalidacyjnej Internatu jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego (w miarę ich możliwości) funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego podejmowane działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Podczas pobytu w Internacie dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych, czytelniczych, profilaktycznych, przygotowują prace na konkursy plastyczne i kiermasze świąteczne.Ponadto organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe tj: wyjazdy na basen, wyjścia do kina, na wystawy, wycieczki, warsztaty plastyczne. Czynny wypoczynek umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, poznanie otaczającego świata, doskonali umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Do dyspozycji wychowanków jest: mini sala gimnastyczna, stół do tenisa stołowego, siłownia, sala komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego z pełnym wyposażeniem, AGD ,biblioteka. Szczegółowe zasady funkcjonowania Internatu zawarte są w regulaminie Internatu.

Wychowawcy Internatu: Michniewicz Beata,  Krupa Elżbieta, Sochaj Ewa, Kusiak Magdalena, Usidus Piotr,  Baracz  Magdalena, Zielińska Anna, Maluchnik Małgorzata