Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania . Dotyczącego postępowania nr 520201-N-2017 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa placu zabaw dla niepełnosprawnych wraz z urządzeniami zlokalizowany na działkach nr ewidencyjny 1165/16, 1165/18, j. ewidencyjny 061701_1 Świdnik, obręb ewidencyjny 061701_.0001 Świdnik Miasto.” Plik do pobrania